25August2019

Eşti aici: Home
  Point Public Affairs & Colegiul Farmaciştilor

E timpul unui sistem sanitar sustenabil! - Silver Award for Excellence

Problema

În lipsa unei reforme reale, sistemul sanitar se află într-o dificultate majoră la ora actuală, fapt ce a condus la acumularea unor arierate foarte mari în rândul farmaciilor şi la prelungirea excesivă a termenelor de plată către farmacii, ajungând la peste 330 de zile. Sute de farmacii au dat faliment, pacienţii găsesc din ce în ce mai greu tratamentele de care au nevoie şi această criză se propagă pe întregul lanţ al furnizării de medicamente. Luni de zile, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a susţinut faptul că plăţile farmaciilor erau la zi, întrucât facturile şi reţetele farmaciilor nu erau primite de casele de asigurări, deşi erau perfect legale, înregistrate în contabilitatea societăţilor farmaceutice cu impozite şi taxe plătite. Criza s-a răsfrânt şi asupra spitalelor unde există un stoc mare de arierate nerecunoscute.

Obiectivul
 
Campania a avut ca obiectiv adoptarea unor măsuri şi a unei reforme reale a sistemului sanitar pentru stoparea ratei de creştere a arieratelor din sistemul public de sănătate şi generarea unui cadru legislativ coerent şi sustenabil.

Cercetarea - înţelegerea problemei

Cercetarea s-a axat pe înţelegerea problemei, cu un accent deosebit pe cauzele care au dus la situaţia critică în care se găseşte sectorul farmaceutic şi efectele acesteia. Am analizat:
•   Legislaţia naţională vs. legislaţia europeană privind plăţile întârziate;
•   Estimări şi demonstraţii privind stocul de arierate;
•   Impactul financiar, bugetar şi social al acestor termene de plată excesiv de lungi;
 
Am elaborat un studiu de impact amplu (40 de pagini) în sprijinul demersurilor pentru o reformare reală a sistemului public de sănătate şi am identificat soluţii de reformă care să asigure sustenabilitate şi predictibilitate pentru bugetul statului, pentru pacienţi şi pentru industria farmaceutică în general.

Planificarea

Coalizarea. Pentru prima dată în istoria demersurilor legislative, toate asociaţiile reprezentative ale tuturor actorilor din domeniul farmaceutic au susţinut integral şi la unison un demers legislativ: Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Medicilor din România, Asociaţia pentru Protecţia Pacienţilor, Asociaţia Distribuitorilor de Medicamente din România, Asociaţia Distribuitorilor şi Reţelelor Farmaceutice din România, Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali din România, Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România.

Identificarea publicurilor. Am identificat decidenţii importanţi:
•    la nivel naţional: Ministerul Sănătăţii, Administraţia Prezidenţială, CNAS, Ministerul Finanţelor, Cancelaria Primului Ministru, Banca Naţională a României;  
•    instituţii financiare internaţionale relevante la Bucureşti: Banca Mondială, FMI;
•    instituţii europene, respectiv Comisia şi Parlamentul European şi europarlamentari cu atribuţii de interes pentru proiectul nostru şi am prioritizat şi organizat un calendar al întâlnirilor vizate.

Comunicare
Studiul de impact a fost prezentat şi transmis tuturor stakeholderilor cu care ne-am întâlnit, precum şi în două documente înaintate Comisiei Europene şi respectiv Parlamentului European la momentul îndeplinirii procedurilor de sesizare a acestora.

Canalele de comunicare alese au fost:
•    întâlniri individuale şi reuniuni de grup;
•    am funcţionat ca un centru de resurse pentru toţi cei implicaţi în acest proiect, transmiţând permanent, pe tot parcursul campaniei în mod transparent scrisori de informare şi procese verbale tuturor factorilor implicaţi;
•    conferinţe de presă urmate de prezenţa extinsă a reprezentanţilor CFR şi a organizaţiilor de pacienţi la radio, televiziune, presa scrisă şi online;

Implementarea

În prima fază a implementării campaniei, ne-am concentrat pe întâlniri bilaterale cu reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru, FMI, Banca Mondială şi BNR în scopul informării acestora despre efectele severe ale arieratelor acumulate şi ale plăţilor întârziate din sectorului farmaceutic şi despre necesitatea aşezării la masa dialogului şi a găsirii unor soluţii imediate de reformare a sistemului.

Subiectul a fost adus şi în atenţia stakeholderilor europeni prin întâlniri cu mai mulţi Europarlamentari români relevanţi, concretizate printr-o interpelare adresată Parlamentului European prin vocea unui eurodeputat român şi prin îndeplinirea unor proceduri de sesizare a Comisiei şi a Parlamentului European.

Strategia noastră a fost să căştigăm suportul Ministerului Finanţelor Publice, autoritatea cu rol decisiv în găsirea soluţiilor pentru acoperirea plăţii arieratelor aferente anului 2010. Prin acest demers, reprezentanţii MFP au devenit mediatori şi au invitat la masa dialogului cei mai importanţi factori de decizie pentru sectorul medical din România, respectiv CNAS, MS, Administraţia Prezidenţială, precum şi întreaga industrie farmaceutică. Întâlnirea fără precedent de la Ministerul Finanţelor s-a soldat cu asumarea de către CNAS a necesităţii recunoaşterii şi centralizării imediate a valorii totale a arieratelor şi, pe cale de consecinţă, a punerii la dispoziţia instituţiilor relevante a acestor date.

În faza următoare, eforturile s-au concentrat pe necesitatea informării Cabinetului Primului Ministru despre nevoia găsirii şi implementării imediate a unor măsuri de reformă pentru a nu se mai ajunge în situaţia acumulării de noi arierate. Am adresat astfel un apel Primului-Minsitru şi membrilor întregului Cabinet şi ne-am întâlnit cu Ministrul Sănătăţii pentru a discuta soluţii concrete.

Ce efect al tuturor acestor demersuri, în Memorandumul suplimentar de înţelegere între România şi UE se solicită „evitarea reapariţiei arieratelor în sectorul de sănătate în condiţiile implementării unor măsuri efective de adresare a surselor de apariţie a acestora, FMI condiţionează acordarea următoarei tranşe de plata arieratelor de la sănătate, iar Preşedintele României a cerut Guvernului luarea unor măsuri urgente de reformă şi implementarea acestora ca o condiţie sine qua non pentru plata arieratelor existente.

Pe scurt, în 6 luni am generat:
•    18 întâlniri în Bucureşti şi Bruxelles;
•    2 reuniuni de grup mediate de Ministerul de Finanţe;
•    o interpelare în cadrul Parlamentului European;
•    sesizarea Comisiei Europene şi a Parlamentului European (în curs de analiză);
•    o conferinţă de presă şi un comunicat de presă;
•    peste 30 de apariţii în ştiri şi talk-show-uri la radio şi TV, peste 50 de apariţii în presa scrisă şi on-line.

Evaluare

Obiectivele campaniei noastre au fost atinse. În cursul desfăşurării acesteia:
•    CNAS a recunoscut valoarea totală a facturilor neînregistrate şi neplătite farmaciilor aferente anului 2010 (135 milioane euro), urmând ca până la finele acestui an să fie înregistrate;
•    Sub imboldul Preşedintelui României, FMI şi UE, a început procesul de elaborare a unei reforme profunde a sistemului public de sănătate care să asigure sustenabilitate şi predictibilitate.Lasă un comentariu

logo-praward-transparent