19August2019

Eşti aici: Home
  Salvaţi Copiii

Să ne creştem copiii într-o societate fără violenţă! - Silver Award for Excellence

I. Organizaţie     

Salvaţi Copiii România este o organizaţie non-guvernamentală naţională, de utilitate publică, bazată pe activitatea voluntară a membrilor săi, care din 1990 promovează drepturile copilului în România. În prezent, organizaţia desfăşoară programe în 20 de localităţi, are filiale în 13 judeţe şi în Bucureşti, peste 6.000 de membri şi mai mult de 1.000 de voluntari, în majoritate tineri. În 2010, numărul copiilor cuprinşi în programele şi campaniile derulate de Salvaţi Copiii a fost de 111.000, alături 22.800 de părinţi, 12.500 de cadre didactice şi 1750 de voluntari. Salvaţi Copiii România este membru activ al Alianţei Internaţionale Save the Children.

II. Problema specifică abordată     

Problema specifică abordată în cadrul campanie vizează combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor – fizică, emoţională, sexuală, în cadrul familiei dar şi al instituţiilor de educaţie şi protecţie, într-o societate în care:
-   majoritatea părinţilor consideră în continuare că „bătaia este ruptă din rai”;
-   instituţiile de educaţie eşuează în a oferi soluţii pentru creşterea îngrijorătoare a comportamentelor agresive ale copiilor în şcoli ;
-   autorităţile centrale au dificultăţi în a elabora strategii şi planuri de acţiune care să permite dezvoltarea de resurse – umane, materiale, tehnice, care să faciliteze dezvoltarea armonioasă şi pozitivă a personalităţii copiilor;
-   mass media reflectă fenomenul violenţei şi abuzului asupra copiilor într-o manieră stigmatizantă care nu educă ci re-victimizează;

III. Oportunitatea campaniei     

De ce este nevoie de o campanie de reducere a violenţei asupra copiilor?

Campania răspunde unor nevoi stringente din societatea românească, în condiţiile în care bătaia este considerată şi astăzi un mijloc eficient de educaţie a copiilor, iar nevoile afective ale acestora sunt adesea ignorate.

Pentru o formare echilibrată a copilului, este important ca adulţii să conştientizeze faptul că violenţa asupra copiilor îi transformă pe aceştia în adulţi agresivi şi că o educație non-violentă a copiilor este o condiţie esenţială pentru a reduce nivelul de agresivitate din societatea românească.

Studiile arată că 80% dintre copiii victime ale abuzului devin tineri adulţi care întrunesc criteriile de diagnostic pentru cel puţin o tulburare de sănătate mentală înainte de a împlini 21 de ani: depresie, anxietate, tulburări de alimentaţie, sindrom de stres post-traumatic, probleme de ataşament, tulburare de conduită.
 
Preocupările Organizaţiei Salvaţi Copiii pentru dezvoltarea competenţelor parentale şi promovarea principiilor educaţiei pozitive în familie dar şi la şcoală datează de aproximativ un deceniu, un moment semnificativ fiind introducerea în legea 272/2004 a articolelor cu privire la interzicerea pedepsei corporale, ca practică de creştere şi educaţie a copiilor din România.

Experienţa anilor ulteriori, documentată prin studii şi cercetări, a arătat că modificările legislative, deşi necesare, nu sunt suficiente să modifice în sine practici educaţionale îndelung exersate şi social acceptate şi susţinute chiar şi la nivel de „înţelepciune populară”: „bătaia este ruptă din rai”, „unde dă mama creşte”, „copilul trebuie mângâiat doar în somn” etc. In România, bătaia este încă văzută în peste 60% dintre familii ca o soluție pentru educarea și disciplinarea copiilor.
•   Dar bătaia nu educă și nu dezvoltă copiii, ci le distruge sufletul.
•   Le creează dezechilibre emoționale și probleme comportamentale.
•   Alimentează un comportament agresiv pentru viitorul adolescent și adult.

IV. Cercetarea     

Studiile realizate pe parcursul anilor de către Salvați Copiii şi alte instituţii arată atât frecvența utilizării bătăii ca metodă disciplinară, cât și modul în care reacționează și se simt copiii. Prezentăm mai jos câteva exemple: în 2000 “Abuzul şi neglijarea copilului” primul studiu al Organizaţiei salvaţi Copiii a evidenţiat faptul că 75% dintre copii au suferit o formă de abuz fizic în care era inclusă şi bătaia; în 2001, un studiu realizat de ANPCA, OMS şi CURS a evidenţiat faptul că:
- 47,2% părinţi declară că utilizează bătaia ca metodă de disciplinare a copilului;
- 84% dintre copii declară că sunt pedepsiţi fizic de către părinţi, prin bătaie;
- 18,4% dintre copii declară că acest lucru se realizează cu o frecvenţă crescută;

Un sondaj efectuat de Salvaţi Copiii în 2002, având ca populaţie investigată copiii arată că:
- 80,9% dintre copii consideră că bătaia nu este o metodă eficientă de educare a copiilor;
- 37,9% dintre copii se simt nefericiţi atunci când sunt bătuţi;
- 20,5% dintre copii se simt umiliţi;
- 82,3% dintre copii consideră că bătaia trebuie interzisă prin lege.

Studiul “Abuzul asupra copilului în Instituţiile de Protecţie Socială din România”, realizat în 2002 a evidenţiat faptul că:
- 48,1% dintre copiii (7-18 ani) din instituţii afirmă că sunt pedepsiţi prin bătaie de către personalul instituţiei;
- 51%dintre copiii pedepsiţi prin bătaie sunt din grupa de vârstă 11-14 ani;
- 37,5% au recunoscut că au fost pedepsiţi de către personal

Studiu Salvaţi Copiii “Ştim să ne creştem copiii?” din 2003 arată că pedeapsa corporală este utilizată în familie extrem de frecvent; mai mult, 28,9% dintre copii au declarat că primesc pedepse grave (bătaie, stat în genunchi, izolare) şi 5% pedepse foarte grave (bătaie cu obiecte, înfometare, ardere, izbire de pereţi).

V. Planificarea     

Campania se desfăşoară pe o perioadă de 24 luni (ianuarie 2010 – Decembrie 2011) şi urmăreşte următoarele obiective generale:
 
1. Informare, conștientizare, educare privind creșterea și educarea copiilor prin mijloace non- violente și cu respect față de nevoile emoţionale ale copiilor.
2. Dezvoltarea de abilităţi pentru profesioniştii din sistemele de sănătate,educaţie şi protecţie socială, pentru a-i învaţa să utilizeze şi să dezvolte strategii şi servicii de parenting.
3. Dezvoltarea unei reţele operaţionale de servicii de educaţie parentală pozitivă în zonele rurale şi urbane, pentru beneficiul părinţilor şi copiilor.
4. Îmbunătățirea politicilor publice și a practicilor din instituțiile publice în domeniu.

Publicuri-ţintă:
-   Părinţi: pentru a-i informa în legătură cu metode pozitive d eeducaţie a copilului şi pentru a le oferi sprijin prin intermediul centrelor de consiliere, în situaţii dificile.
-   Autorităţi (Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii): pentru a le sprijini să dezvolte strategii, sa promoveze şi să implementeze programe naţionale care susţin si răspund nevoilor psihice şi emoţionale ale copiilor.
-   Specialişti din domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei copilului: pentru a le asigura resurse si training privind metode de educare pozitiva a copiilor şi de a oferi cele mai eficiente servicii şi programe de evaluare, intervenţie şi consiliere copiilor victime ale abuzului şi violenţei în familie şi şcoală.
-   Media: pentru a educa reprezentanţii media în vederea ilustrării corecte şi responsabile în presă a fenomenului violenţei asupra copiilor, evitând re-victimizarea şi stigmatizarea.
-   Societatii in ansamblu: vrem să alimentăm un curent de opinie, care sperăm să ducă la o schimbare de mentalitate la nivelul societatii, în favoarea respectului pentru nevoile afective ale copiilor si impotriva bătăii şi abuzului de orice fel.
-   Alte ONG-uri: pentru sprijin, parteneriere.

Mesaje cheie ale campaniei:
-   Copiii sunt buni. Bătaia, indiferenţa, lipsa respectului şi a afecţiunii le distrug încrederea în sine şi în adulţi, îi învaţă că agresivitatea este soluţia la probleme.
-   Avem cu toţii o responsabilitate faţă de sănătatea emoţională şi echilibrul copiilor noştri: părinţi, profesori, autorităţi. Este datoria noastră să acţionăm şi să schimbăm practici sociale incorecte de creştere şi educare a copilului.
-   Violenţa la vârsta timpurie îi transformă pe copii în adulţi agresivi. O educaţie non-violentă a copiilor va reduce nivelul de agresivitate din societatea românească.

Sloganul unitar al campaniei este „Trupul se vindecă. Sufletul, nu”
„Trupul sau sufletul: care crezi ca e mai uşor de rănit? Care suferă mai tare? Care se vindecă mai greu?”

Materiale campanie:
- Spot radio şi TV (public general): „Trupul se vindecă. Sufletul, nu”
- Postere de promovare a serviciilor de consiliere şi educaţie: Centrul de Consiliere pentru Părinţi „Vrei şi tu premiul întâi cu coroniţă pentru cel mai părinte?”; Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii: „Aici te aşteaptă cei mai ascultători oameni mari”
- Pliante de promovare a serviciilor din centrele de consiliere;
- Site-uri: www.consiliere-parinti.ro, www.ceecc.ro, www.salvaticopiii.ro
- Afişe, machete, e-bannere; newsletter;
- Comunicate de presă;
- Seria de broşuri educaţionale destinate părinţilor „Pentru echilibru emoţional în familie” alcătuită din: „O minte care se îngrijorează”, „Copilul meu e perfect ... dar se poate şi mai bine”, „Speriat şi îngrijorat.... ce mă fac?”;
- Ghidul pentru porfesionişti: „Ghid de bune practici pentru educatia pozitiva a parintilor, cadrelor didactice si elevilor”;

VI. Implementare     

Campania se derulează în perioada ianuarie 2010 – decembrie 2011, cu o dublă componenţă:
1. Dezvoltarea de programe şi servicii destinate direct familiilor vulnerabile: copii victimă a abuzului, părinţi ce au nevoie de sprijin pentru a-şi modifica/ îmbunătăţii abilităţile parentale;
2. Campanie „Ascultă-i sufletul”, o campanie de comunicare & public affairs pentru creşterea şi formarea copiilor fără violenţă şi cu respect faţă de nevoile lor afective;

Subsumate primei componente:
-  Au fost inaugurate cinci centre de consiliere a părinţilor în Bucureşti, timişoara, iaşi, suceava şi Târgul Mureş;
-  A fost inaugurat Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamnetală pentru Copii, destinat copiilor victime ale abuzului în şcoală şi familie sau cu risc de a dezvolta o prblemă emoţională şi/sau de comportament;

În cadrul acestor centre: peste 1500 de copii au beneficiat de evaluare, consiliere şi psihoterapie; peste 1300 de părinţi au beneficiat de programul de dezvoltare de abilităţi pozitive de parenting „Triple P – Positive Parenting Program”; peste 1000 de profesionişti din domeniile educaţiei, protecţiei şi sănătăţii au beneficiat de training şi consultanţă în vederea îmbunătăţii competenţelor de evaluare, educaţie şi consiliere a copiilor şi de asistare a părinţilor în procesul de creştere şi îngrijire a copiilor.

Au fost realizate website-urile: www.consiliere-parinti.ro şi www.ceecc.ro (260 abonaţi la newsletter, 7.834 de vizitatori, 37.655 vizualizări, articole de interes pentru părinţi şi profesionişti, resurse de specialitate on line etc.).

În a doua parte a anului 2011 s-a desfălurat campania de comunicare & public affairs pentru creşterea şi formarea copiilor fără violenţă şi cu respect faţă de nevoile lor afective. Ea vine în continuarea şi completarea serviciilor dezvoltate anterior. Campania cuprinde o serie de activități la nivel de comunicare publica (media), evenimente, consultari cu autoritatile statului.

Parteneriatele media ne permit să acţionăm complex şi targetat - clipurile campaniei difuzate pe posturi de televiziune (TVR si PROTV), radio (Radio Romania Actualitati, RFI si GSP radio online) şi online. Cu ajutorul presei scrise se dau publicitatii in mod intensiv materiale informative utile pentru părinţi. Există 17 parteneri in presa locală; Adevarul Holding, Gazeta Sporturilor, revista Psychologies la nivel de presă naţională.

Pe perioada campaniei se difuzează intr-un ritm sustinut informatii utile pentru parinti, educatori, asistenţi maternali. Informaţiile oferă soluţii concrete pentru disciplinarea pozitivă a copiilor, pentru motivarea lor, încurajarea şi sprijinirea lor în procesul de educare şi dezvoltare.

De asemenea, s-a demarat o colaborare cu autorităţile statului pentru a definitiva strategia nationala pentru sanatatea mintală a copiilor, precum şi strategia pentru educatie parentala. Aceste actiuni sunt in conformitate cu recomandările facute de Comitetul ONU pentru protectia copiilor in anul 2009. Iar Romania trebuie sa prezinte progresele realizate in cursul anului 2012.

Salvati Copiii a pus la dispozitia autoritatilor publice expertii si expertiza in domeniu pentru a realiza aceste doua strategii in conformitate cu interesul copiilor.

VII. Evaluare     

-   3000 de şi-au dezvoltat abilităţi positive de problem solving ca urmare a activităţilor de peer-education desfăşurate în şcoli;
-   13000 de copii au fost informaţi cu privire la factorii de risc şi consecinţele negative ale comportamentelor agresive în mediul şcolar;
-   Peste 1000 de copii au fost integraţi în programe de prevenţie ce au vizat dezvoltarea de abilităţi sociale şi emoţionale;
-   Peste 1500 de copii victime ale abuzului au beneficiat de servicii de evaluare, consiliere şi terapie;
-   Peste 1300 de părinţi şi-au dezvoltat abilităţi pozitive de parenting, înlocuind bătaia cu lauda;
-   150 de copii au participat la Forumul Naţional al Copiilor, propunând autorităţilor propriile soluţii pentru eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor;
-   110 consilieri şcolari au for pregătiţi pentru a elabora programe de combatere a comportamentelor de bullying în şcoli;
-   120 de pediatri şi medici de familie au învăţat să identifice copiii victimă a abuzului;
-   540 de profesori au fost pregătiţi pentru a elimina violenţa fizică şi verbală din repertoriul lor de tehnici de management al clasei de elevi;
-   website-urile: www.consiliere-parinti.ro şi www.ceecc.ro (260 abonaţi la newsletter, 7.834 de vizitatori, 37.655 vizualizări, articole de interes pentru părinţi şi profesionişti, resurse de specialitate on line etc.).
-   spot radio si tv;
-   postere, afise, materiale distribuite;

VIII Creativitate     

Inovativitatea campaniei este asigurată de dubla abordare – pe de o parte a conştientizării opiniei publice cu privire la un fenomen de masă cu consecinţe negative pentru dezvoltarea societăţii (violenţa asupra copiilor nu afectează doar generaţia de acum de copii ci şi viitoarea generaţie de adulţi şi implicit, prin perpetuarea modelului implicit, vor avea de suferit şi copiii copiilor bătuţi şi abuzaţi astăzi) prin componenta media; pe de altă parte a oferirii de soluţii concrete, pragmatice, la îndemână, pentru toate dificultăţile identificate în forma serviciilor dezvoltate pentru copil şi familie, a programelor de educaţie parentală destinate părinţilor şi a programelor de dezvoltare profesională oferite profesioniştilor din sistemele de educaţie, protecţie şi sănătatea copilului.Lasă un comentariu

logo-praward-transparent