Categorii de concurs

IMPORTANT! Sunt eligibile proiectele realizate în ultimii doi ani.

PREMII DE EXCELENȚĂ

1 Comunicare corporatistă

Categoria se adresează programelor de comunicare dezvoltate pentru a sprijini misiunea și viziunea organizației, obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung și de branding. Sunt incluse aici programele de comunicare menite să sporească notorietatea organizațiilor și buna lor reputație.

2 Comunicare de brand
(PR pentru marketing)

Secţiunea reuneşte campaniile de comunicare concepute în scopul lansării, (re)poziţionării sau promovării de produse şi servicii către clienţi, companii sau consumatori individuali. Este avută în vedere, de asemenea, comunicarea de PR în campaniile de marketing integrat.
2.1 Produse şi servicii existente;
2.2 Produse şi servicii noi

3 Comunicare  pentru administrarea crizelor, riscurilor şi oportunităţilor

Categoria include campaniile de comunicare care au contribuit la prevenirea ori buna gestionare a unui conflict sau a unei situații de criză cu potențial de risc pentru dezvoltarea pe termen lung a unei organizații.

4 Digital PR și Social Media

Categoria reunește campanii de comunicare care utilizează media digitale și sociale în scopul atingerii unor obiective de relații publice. Sunt incluse aici şi campaniile de PR adresate bloggerilor.

4.1 Digital PR: Subcategoria reunește campanii de comunicare care folosesc platforme digitale – video, YouTube, websites, comunități, forumuri online și bloguri, podcasturi, mobile media, Apps, mecanisme virale, sau alt mix digital, pentru a atinge obiective de relaţii publice.

  

4.2 Social Media: Subcategoria reunește campanii de comunicare care folosesc social media pentru a atinge obiective de relații publice. Sunt incluse aici atât campanii exclusive de social media cât și proiecte cu obiective mai largi dar care folosesc prioritar instrumente de social media.

5 Comunicare internă

Sunt vizate campaniile de comunicare internă, programele de comunicare cu angajații menite să sprijine obiectivele de management al resurselor umane, să sporească gradul de fidelitate precum şi implicarea angajaților în proiectele companiei.

6 Employer Branding & Diversity Management

Sunt incluse în acestă categorie programele menite să câștige încrederea potențialilor candidați, să ajute la recrutarea și loializarea acestora, să proiecteze în mintea angajaților și a stakeholderilor externi imaginea angajatorului preferat. Sunt vizate, de asemenea, programele de sensibilizare/ conștientizare în legătură cu beneficiile diversității, precum și programele menite să comunice angajamentul organizației în favoarea non-discriminării și a diversității.

7 Responsabilitate socială (CSR) și dialog cu grupurile cointeresate

Categoria se referă la programele de comunicare concepute pentru a susține performanțele sociale ale companiilor precum și dialogul social dintre organizații și principalele grupuri cointeresate.

8 Comunicarea proiectelor
de mediu

Categoria cuprinde campaniile de comunicare concepute pentru a susține performanțele de mediu ale organizațiilor, conștientizarea unor probleme de mediu și comunicarea acestora către stakeholderi.

9 Media Relations & Influencer Relations

Categoria include proiectele specifice comunicării cu presa scrisă, audiovizuală,  online, dar și cu alte categorii de multiplicatori – de la întocmirea dosarelor de presă la organizarea conferințelor de presă și a altor evenimente specifice interacțiunii PR-presă sau PR-influenceri. Sunt vizate, de asemenea, proiectele care reflectă o bună gestionare a comunicării cu presa în situații de criză.

Vor fi apreciate îndeosebi proiectele cu o componentă de earned media semnificativă. 

10 Public Affairs & Advocacy & Lobby

Sunt incluse aici campaniile de sensibilizare a opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la hotărâri ce prezintă efecte directe asupra oamenilor, organizațiilor sau societății în ansamblul său, cât și proiectele de lobby ale organizațiilor menite să influențeze legislația.

11 Organizații non-guvernamentale. Societate civilă

Categoria include campanii de comunicare realizate de către organizații non-guvernamentale în orice domeniu de interes social și civic. Sunt vizate, de asemenea, campaniile inițiate de către agenții în scopul sprijinirii societății civile.

12 Comunicare în
domeniul public

Categoria cuprinde campanii de comunicare realizate de către instituţiile administrative pentru atingerea unor obiective de interes public. Sunt vizate de asemenea campaniile iniţiate de către companii sau agenţiile de PR şi care urmăresc un obiectiv de interes public. Nu sunt eligibile campaniile realizate în scop electoral.

13 Comunicare în domeniul financiar

Categoria se adresează instituțiilor financiare care dezvoltă și implementează campanii de comunicare și/sau programe de educație financiară. Categoria include și proiecte care surprind relația cu investitorii, acționarii și alți stakeholderi financiari. Sunt vizate de asemenea campaniile care targetează autoritățile piețelor financiare/de capital și presa de specialitate. Sunt incluse totodată programele de comunicare a rezultatelor financiare anuale.

14 Comunicare în domeniul medical

Secțiunea cuprinde campanii realizate de actorii sistemului medical românesc, precum companii farmaceutice, lanțuri de farmacii, furnizori și distribuitori de aparatură medicală, societăți de asigurări, instituții publice de profil, agenții de PR specializate în comunicare medicală și ONG-uri care acoperă subiecte de interes medical.

15 Tech PR & Comunicarea inovației

Categoria vizează campanii de comunicare realizate de sau pentru jucătorii sectorului IT&C (telecom, hardware, software, gaming, e-commerce, dot.com etc). Sunt eligibile și proiectele realizate de către jucătorii altor industrii și care se remarcă prin componenta de inovație. 

16 Cultură, Artă

Categoria include programe de PR cultural inițiate de instituții culturale, agenții, companii sau freelanceri. Sunt incluse aici evenimentele și festivalurile culturale, parteneriatele cultură-business, programele de educație culturală, programele culturale pentru angajați, programele care folosesc cultura ca axă a responsabilității sociale și/sau axă de comunicare și marketing etc.

17 Fashion & Lifestyle

Categoria include programe de PR în domeniile fashion și lifestyle.

18 Sport & Entertainment

Categoria reunește campanii de PR din sport și divertisment. Sunt incluse activări de brand, programe de sponsorship și parteneriat, programe de CSR care valorifică valorile sportive, proiecte educative în domeniul sportului, evenimente sportive cu componentă de PR, proiecte de PR inițiate de jucătorii industriilor de gaming, TV etc.

19 Buget – Creativitate +

Secțiunea se adresează start-up-urilor, organizațiilor non-profit și IMM-urilor care au atins obiective bine determinate prin campanii de comunicare finanțate cu resurse financiare limitate. Sunt avute în vedere campaniile care s-au remarcat prin originalitate, prin capacitatea de a implica voluntari sau orice alte resurse nefinanciare în scopul atingerii unor obiective date.

20 Evenimente și marketing experiențial ​

Sunt incluse aici evenimente offline sau virtuale care contribuie la susținerea și atingerea unor obiective de relații publice –  evenimente de lansare, relansare sau repoziționare, evenimente participative și de interacțiune directă cu brandul, activități ale brandurilor în diverse festivaluri, evenimente B2B, evenimente de comunicare internă, evenimente speciale cu implicarea comunității etc. Categoria include de asemenea programe de management al diversității.

Realizări excepţionale individuale şi de echipă

21 PR In-House Team of the Year

Această distincție recunoaște performanțele deosebite ale departamentelor de PR in-house. Aplicația, nu mai mare de 4 pagini A4, în limba română, va oferi juriului informații precum: numărul și structura membrilor echipei de PR, ariile de expertiză acoperite, sumar al realizărilor cheie, rolul funcției de comunicare în organizație, exemple de proiecte relevante și nivelul de impact al acestora, alte informații relevante despre mecanisme de dialog & feedback, creativitate, o poză de grup, scurt argument de ce premiul ar fi o distincție binemeritată. Orizontul de timp: ultimii 2-3 ani.

22 Small Consultancy of the Year

Această distincție recunoaște performanțele deosebite ale agențiilor cu până la cinci angajați full-time. Aplicația, nu mai mare de 4 pagini A4, în limba română, va oferi informații precum: misiune, data înființării, numărul de angajați (executivi/suport), cifra de afaceri, marja de profit, un sumar al realizărilor deosebite, % creștere al portofoliului de clienți, rata de retenție a clienților, exemple de proiecte relevante și nivelul de impact al acestora, 2 testimoniale din partea clienților/partenerilor, scurt argument pentru potențialii angajați. Orizontul de timp: ultimii 2-3 ani.

Diplome de excelenţă

Categoriile 23-29 recunosc excelenţa în conceperea şi realizarea unor instrumente de comunicare creative şi eficiente, menite să faciliteze procesele de comunicare

23 Website, Intranet, Blog, Facebook, Instagram,Tiktok etc.

24 Newsletter intern

25 Raport anual & Raport de sustenabilitate

26 Kit de presă

27 Publicații
externe

28 Sponsorship

29 Producții video

30 Podcast

Distincţii speciale ale juriului

PR Agency of the Year

Distincţia se acordă agenţiei cu cele mai bune rezultate în competiţia Romanian PR Award. Ratingul final ia în considerare numărul de premii şi nominalizări obţinute în competiţie, ponderate cu importanţa acestora. Nu se pot face aplicaţii directe pentru acest premiu.

PR Professional of the Year

Dictincţia se acordă comunicatorului cu rezultate profesionale excepţionale şi o contribuţie evidentă la dezvoltatea industriei. Juriul va propune o listă scurtă ce urmează a fi supusă votului în şedinţa finală de jurizare. Pe lângă propunerile juriului, vor fi luate în considerare nominalizările reprezentanţilor breslei. Acestea sunt aşteptate la dana.oancea @ praward.ro

Communicator of the Year

Distincţia se acordă unei personalităţi culturale, artistice, sportive, sau aparţinând societăţii civile, care a reuşit să comunice exemplar cu stakeholderii relevanţi, fără a face parte din breasla comunicatorilor. Juriul va propune o listă scurtă ce urmează a fi supusă votului în şedinţa finală de jurizare. Pe lângă propunerile juriului, vor fi luate în considerare nominalizările reprezentanţilor breslei. Acestea sunt aşteptate la dana.oancea @ praward.ro