Criterii de jurizare

1 Tema / Oportunitatea

Specificul organizaţiei pentru care a fost realizată campania
Problema specifică abordată / Oportunitatea campaniei

5% din scoringul total

2 Cercetarea

Selectarea surselor de documentare, relevanţa informaţiilor
colectate, modul de utilizare a informaţiilor în scopul atingerii obiectivelor campaniei

10% din scoringul total

3 Planificarea

  • Definirea obiectivelor campaniei şi stabilirea criteriilor de evaluare
  • Identificarea publicului ţintă
  • Formularea mesajelor comunicate grupurilor ţintă
  • Selecţia canalelor de comunicare
  • Realizarea suporturilor de comunicare a mesajelor
  • Contactele realizate cu echipa managerială pentru asigurarea sprijinului acesteia

15% din scoringul total

4 Implementarea

  • Descrierea etapelor campaniei
  • Reevaluări şi ajustări ale planului pe parcursul implementării acestuia
  • Dificultăţi întâmpinate

25% din scoringul total

5 Evaluarea

Analiza şi cuantificarea rezultatelor campaniei. Sunt apreciate rezultatele tangibile, care demonstrează atingerea obiectivelor măsurabile, aşa cum au fost descrise la secţiunea Planificare.

Nu uita: Măsurătorile de tip AVE nu reprezintă valoarea relațiilor publice!

25% din scoringul total

6 Creativitatea

Se apreciază originalitatea pusă în slujba obiectivelor.

10% din scoringul total

7 Inovația

Prin inovaţie în PR înţelegem o abordare nouă a actului comunicării în care primează puterea ideii şi schimbarea paradigmei în faţa comunului şi comodului, demersul de a încerca tehnici noi de comunicare, talentul de a identifica şi dezvolta modele noi de parteneriat şi de implicare a stakeholderilor, abilitatea de a pune în valoare resurse umane multidisciplinare, facilitând astfel performanţele de business şi sociale ale organizaţiilor precum şi dialogul dintre organizaţii şi grupuri co-interesate. Considerăm că abordarea fundamentală a proiectului este inovatoare, atunci când transformă nivelul de impact, oferind soluţii ce pot fi replicate şi de alţii.

10% din scoringul total

Scroll to Top