Early bird - 25.09.2024

  • În situaţia în care o campanie se regăseşte atât în categoriile 1-20 cât şi 23-31, înscrierea de bază se consideră cea din 1-20.
  • Înscrierea unui proiect la mai multe categorii este posibilă şi presupune achitarea taxei suplimentare pentru fiecare categorie adiţională.
  • Taxa se achită prin transfer bancar, în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, în contul Forum for International Communications nr. IBAN RO36BRDE441SV75138034410, deschis la BRD-GSG, Agenţia 13 Septembrie Bucureşti, cu menţiunea “Taxa de participare competiţie”, C.I.F. 15818939. Factura aferentă va fi emisă în 48 de ore de la data transferului. Nu se aplica TVA la taxa de participare!
  • Daca ai nevoie de emiterea facturii anterior transferului, te rugăm să completezi formularul de înscriere și să-l returnezi la inscrieri@praward.ro Factura fiscală va fi emisă în baza formularului.
Scroll to Top