Delia Balaban

Prof. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

Delia este membru fondator al Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate și directorul școlii doctorale. A absolvit un masterat și un doctorat în Germania la Europa Universität Viadrina în Frankfurt/Oder și câteva stagii de cercetare la Ludwig Maximilians Universität, München. A participat în ultimii ani în diverse proiecte internaționale și coordonează încă din 2004 seria de conferințe PR Trend de la Cluj-Napoca. Este autoarea mai multor cărți și articole de specailitate în domeniul publicității și a relațiilor publice publicate în țară și în străinătate. Predă cursuri de comunicare publicitară, comunicare mediatică și tehnici de promovare în media. În ultimii ani a acordat o atenție deosebită cercetării social media.

Delia Cristina Balaban este implicată în formarea profesională a comunicatorilor de la Cluj-Napoca, printr-o interacțiune constantă cu industria de profil din Cluj-Napoca și nu numai. Un exemplu în acest sens îl constituie Publifest, festivalul studențesc de publicitate, organizat de UBB cu începere din anul 2004.