Minodora Sălcudean

Conferențiar univ. dr., Departamentul de Jurnalism, Relații Publice, Sociologie și Psihologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Minodora Sălcudean este conferențiar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și predă la specializările Jurnalism, Comunicare& Relații Publice din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane.

Cu o experiență didactică și de cercetare de două decenii în domeniul mass-media/new-media, Minodora Sălcudean este preocupată, actualmente, de evoluția unor fenomene sociale asociate noilor tehnologii în comunicare. De altfel, volumul New media, social media și jurnalismul actual  (Tritonic, 2015), dar și alte studii și articole recente, unele publicate sau în curs de publicare la reviste de prestigiu din țară și străinătate reflectă interesul autoarei pentru zone interdisciplinare care vizează comunicarea de masă, precum și atitudini și comportamente sociale în era web-ului participativ.

Minodora Sălcudean este membră în colectivul de redacție al revistei Saeculum și colaborator al revistei Capital Cultural, un proiect tânăr, dar de suflet, care crește frumos în cetatea Sibiului.

Înainte de a-și asuma orice altă identitate (de gen, religioasă, profesională etc.) spune despre ea însăși: „Sunt Om și, pentru mine, totul pleacă de la această primă și ultimă frontieră. Umanitatea de la care mă revendic, funciarmente, nu poate fi decât bună, generoasă, incluzivă, empatică și cu atenția orientată spre Celălalt, fie el (alt) om, animal sau arbore.”

JURIU